Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Nguyễn Ngọc Tuấn
Phát triển cơ sở dữ liệu Java Oracle / Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc
H.: Giao thông vận tải, 2005
434 tr.; 24 cm
Call Number: 005.74 T883
Thông tin ĐKCB      Chi tiết
FSE-HL: TK/TTHL [ Rỗi ]  Tổng: 3; Rỗi: 3 Sơ đồ
TK/TTHL000286, TK/TTHL001383, TK/TTHL001698
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Shin Nihongo no Kiso I: Bản dịch Tiếng Việt / AOTS
Shin Nihongo no Kiso I : Giải thích văn phạm bằng tiếng việt / AOTS
Shin Nihongo no Kiso II : Bản dịch Tiếng Việt / AOTS
  
Bình phẩm, bình luận